Konferencja Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii- zapraszamy do Szczecina!

Wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy w zupełnie inny sposób zdefiniowały naszą rzeczywistość. Błyskawiczna ekspansja epidemii SARS- CoV-2, obok niespotykanego na podobną skalę zagrożenia zdrowia i życia, pogrążyła w kryzysie niemal wszystkie obszary aktywności społeczno- gospodarczej, dotykając szczególnie branżę transportową i logistyczną.

Spadek pasażerskich przewozów kolejowych, drogowych i lotniczych o więcej niż 90 procent, przerwane łańcuchy dostaw, nagłe załamanie obrotów, uderzające bezpośrednio w transport cargo; przestoje firm tworzących otoczenie transportu oraz spadek masy przeładunkowej w portach morskich- to główne składowe nowej rzeczywistości czasu pandemii. Z tym wyzwaniem muszą zmierzyć się rządzący razem z przedstawicielami branży transportowej, szukając nie tylko wyjścia z obecnej sytuacji, ale i nowych szans, jakie być może rysują się przed firmami w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań… To główne wątki debaty pod hasłem: „Transport i środowisko- wyzwania w dobie pandemii”, organizowanej staraniem Instytutu Polska Bezpieczna, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wspólnie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, przedstawicielami resortów gospodarki morskiej, środowiska i klimatu, parlamentarzystami a także zaproszonymi gośćmi reprezentującymi spółki Grupy PKP SA i branżę transportowo- logistyczną oraz instytucje podległe resortowi środowiska, będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać ten trudny czas dla przewoźników, właścicieli firm transportowych oraz przedsiębiorstw, które specjalizują się w realizacji projektów infrastrukturalnych. W ramach dyskusji panelowych zamierzamy dokonać podsumowania wydarzeń ostatnich tygodni, szukając także perspektyw powrotu na ścieżkę wzrostu w nowej rzeczywistości dla branży transportowej.

Do zobaczenia w Szczecinie, 17 czerwca 2020. r. Zapraszamy- Hotel Radisson Blu, Plac Rodła 10.