Kongres „Polska Bezpieczna”. O wyzwaniach czekających polskie wojsko

Źródło: TVP Szczecin

„My żołnierze lubimy pionową strukturę, kiedy jest jeden dowódca, który definiuje jakie są potrzeby, oczekiwana i stawia zadania ” powiedział generał broni Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego, który był jednym z gości trwającego w Szczecinie kongresu „Polska Bezpieczna”. Na kongresie dyskutowano o zmianach i wyzwaniach w polskich siłach zbrojnych.

Wyzwań, zwłaszcza modernizacyjnych, stojących przed siłami zbrojnymi jest coraz więcej. To m.in. budowa zdolności do obrony czyli zakup zestawów Wisła czy Poprad.  

Zmiany dotyczą również systemu dowodzenia, które zostały przyjęte przez Sejm. Mają one uprościć dotychczasowy system kierowania Siłami Zbrojnymi RP. Wzmocniona zostanie rola i kompetencje szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu będą podlegać dowódca generalny i dowódca operacyjny wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Zmiany mają być dostosowane do modelu obowiązującego w NATO.